Privacybeleid

WAAROP IS DIT PRIVACYBELEID VAN TOEPASSING?

Dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens is van toepassing op deze website, evenals op elk ander online-initiatief van het bedrijf La Villa Castellane dat persoonsgegevens verzamelt (de "Ondersteuningen"). Bijgevolg is dit Beleid niet van toepassing op websites van derden, met inbegrip van die welke via een weblink op onze Materialen worden vermeld.
Merk op dat dit Privacybeleid, indien vereist door de wetgeving van uw land, kan worden aangevuld met lokale bepalingen die wij u dringend verzoeken te raadplegen op onze Materialen.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ VAN U?

Met uw voorafgaande toestemming kunnen wij, wanneer u onze Materialen gebruikt, enkele of alle van de volgende gegevens verzamelen en verwerken:
gegevens die u verstrekt (i) door formulieren in te vullen, (ii) door online inhoud te uploaden, (iii) door u te abonneren op online diensten (bijv. applicaties en sociale netwerkpagina's) of (iv) door ons correspondentie te sturen:
voor- en achternaam;
e-mailadres;
geslacht;
telefoonnummer;
postadres;
leeftijd/geboortedatum;
uw mening over onze producten;
betalingsinformatie (op e-commerce Media);
uw aankoopgeschiedenis (op e-commerce Media);
eventuele speciale verzoeken die u ons doet (voornamelijk voor archiveringsdoeleinden);
eventuele foto's of video's van u die u wilt delen.
Wij kunnen u vragen om enquêtes in te vullen die wij gebruiken voor wetenschappelijke en statistische doeleinden.

VERZAMELEN WIJ UW IP-ADRES EN COOKIES?

Wij kunnen uw IP-adres en browsertype verzamelen om onze systemen te beheren en/of statistieken op te stellen, zonder enige andere individuele informatie te identificeren.
In sommige gevallen gebruiken wij ook cookies, kleine bestanden van letters en cijfers die naar uw apparaat worden gedownload wanneer u onze Materialen bezoekt. Wij gebruiken cookies voornamelijk om u te herkennen wanneer u weer inlogt op onze Materialen en om inhoud te tonen die waarschijnlijk aansluit bij uw interesses.
Internetbrowsers zijn meestal standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt dit gemakkelijk veranderen door uw browserinstellingen te wijzigen. Houd er echter rekening mee dat als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, sommige delen van onze Materialen mogelijk niet toegankelijk zijn.
Als u vragen heeft over cookies: neem contact met ons op via [email protected]

HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voornamelijk om onze klanten/prospects te beheren, en in het bijzonder om te reageren op uw verzoeken of om u regelmatig nieuws en informatie te sturen over onze producten, merken, activiteiten en/of Materialen die voor u van belang kunnen zijn.
Wij gebruiken uw gegevens ook om uw digitale ervaring op onze Materialen te verbeteren: om inzicht te krijgen in uw belangstelling voor onze Materialen en hun inhoud, om uw online account te beheren, om uw deelname aan onze activiteiten te valideren, om uw betalingen te verwerken, om ervoor te zorgen dat onze Materialen worden gepresenteerd op een manier die voor u en uw apparaat het meest relevant is, en om u te beschermen tegen mogelijke frauduleuze handelingen.

HOE KRIJGT U TOEGANG TOT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

U kunt altijd per post, e-mail of telefoon contact met ons opnemen (zie de contactgegevens in de gebruiksvoorwaarden van het medium dat u gebruikt) om de persoonsgegevens die wij over u bewaren in te zien.
Indien u een fout in deze gegevens vaststelt of indien u deze gegevens onvolledig of dubbelzinnig acht, kunt u ons ook verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen of te verduidelijken.
U kunt zich er ook tegen verzetten dat uw gegevens worden gebruikt voor commerciële prospectie of met dat doel aan derden worden meegedeeld.
Ten slotte kunt u ons vragen de persoonlijke gegevens die wij over u hebben te verwijderen. Houd er echter rekening mee dat wij uw gegevens kunnen bewaren voor archiveringsdoeleinden (met name wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn).

DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Onder voorbehoud van wat in dit privacybeleid is bepaald of tenzij wij uw voorafgaande toestemming hebben verkregen, kunnen wij uw persoonsgegevens delen met werknemers van ons bedrijf of onze dienstverleners (bijvoorbeeld onze webagentschappen die namens ons bepaalde online activiteiten uitvoeren) en/of zakenpartners voor de hierboven vermelde doeleinden, en alleen voor zover dit nodig is om hun taken uit te voeren. Deze personen kunnen rechtstreeks contact met u opnemen via de contactgegevens die u ons hebt verstrekt.
Wij eisen van onze dienstverleners dat zij uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het beheer van de diensten die wij hen vragen te leveren. Wij eisen ook van onze dienstverleners dat zij altijd handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en dat zij bijzondere aandacht besteden aan de vertrouwelijkheid van dergelijke gegevens.

WAAR SLAAN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS OP?

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in onze databanken of in die van onze dienstverleners.
In sommige gevallen, en voornamelijk om technische redenen, kunnen deze databanken worden opgeslagen op servers buiten het land (ook buiten de Europese Unie) van waaruit u de gegevens oorspronkelijk hebt ingevoerd.

WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VEILIG BEWAARD?

Wij streven ernaar uw persoonsgegevens te allen tijde zo veilig en beveiligd mogelijk te houden, en alleen zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Daartoe nemen wij passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen om wijziging, verlies of ongeoorloofde toegang tot uw gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.
Op onze E-Commerce Media beheren wij uw betalingsinformatie volgens de standaardmethoden van de industrie (zoals PCI DSS).
Houd er rekening mee dat dit privacybeleid door ons kan worden gewijzigd. Als we dat doen, zullen we die wijzigingen op deze pagina publiceren.

PLAATSELIJKE BEPALINGEN

Frankrijk
Overeenkomstig de gewijzigde wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, beschikt u over het recht van toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van uw gegevens. Om dit recht uit te oefenen, moet u een verzoek met identiteitsbewijs sturen naar: [email protected].